Бизнесийн шилдгүүдийн мэргэжлийн сургалт.

Дэйл Карнеги дэлхий даяар бүтэн зууныг дамжин хувь хүн болон байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулсаар байна. Манай сургалтын арга зүй нь цаг үеэ даган үргэлж шинэчлэгдэж байдаг хэдий ч бизнесийн зарчмын хувьд алсын хараандаа төвлөрч ирсэн: Жинхэнэ өөрчлөлт дотроосоо эхэлдэг.

Бид хүн бүрт тохирсон сургалтын форматыг санал болгодог.

Үр дүнтэй сургалт танд тохиолдох саад бэрхшээлийг ихэсгэх биш харин эвдэж арилгадаг.

Кэйс судалгаа ба Нөөц бололцоо

Манай сургалтын арга барил болон бусад байгууллага, хувь хүмүүст үзүүлсэн туслалцааны талаар илүүг харах

Нөөц бололцоог харах